Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
KLASIFIKACIA RUJ

Vitajte na stránke rustinari.weblahko.sk v sekcii KLASIFIKACIA RUJ

 

 

 

 

Vitajte na stránke rustinari.weblahko.sk v sekcii KLASIFIKACIA RUJ

ZAČIATOČNICI = ŠIESTACI ZŠ cheeky

 

Hodnotenie a klasifikácia (podmienky): predmet je klasifikovaný.

Testy tvoria 40% celkovej známky. Určitá forma testu nasleduje po každej lekcii( gramatický test, reprodukcia, esej, rozprávanie). V počiatočnej fáze nasleduje test po 3. lekcii

Krátke písomné práce, päťminútovky – tvoria 20%. Počúvanie, čítanie s porozumením sa podľa náročnosti priradia k testom alebo k päťminútovkám.

Ústna reč tvorí 30% – hodnotí sa bohatosť slovnej zásoby, pohotovosť vyjadrovania, výslovnosť, gramatická správnosť. Ústna reč sa hodnotí percentami a známkou nasledovne:

20-18%....1

17-15%....2

14-12%....3

11-9%......4

8 a menej%...5

Aktivita na vyučovaciu hodinu a domáce úlohy tvoria  10%.

 

Stupnica pre testy a výslednú klasifikáciu:

100 – 90 % .....................1

  89 – 75 % .....................2

  74 – 60 % .....................3

  59 – 45 % .....................4

  44 –   0 % .....................5

 

 

 

POKROČILI = SIEDMACI ZŠ wink

 

Hodnotenie a klasifikácia (podmienky): predmet je klasifikovaný.

Testy tvoria 40% celkovej známky. Určitá forma testu nasleduje po každej lekcii( gramatický test, reprodukcia, esej, rozprávanie). V počiatočnej fáze nasleduje test po 3. lekcii

Krátke písomné práce, päťminútovky – tvoria 20%. Počúvanie, čítanie s porozumením sa podľa náročnosti priradia k testom alebo k päťminútovkám.

Projekt tvorí 10 %–( jeho výtvarná, obsahová stránka a prezentácia). Namiesto projektu sa môže zadať povinné čítanie( literárne dielo v origináli), ktoré tvorí tiež 10%.

Ústna reč tvorí 20% – hodnotí sa bohatosť slovnej zásoby, pohotovosť vyjadrovania, výslovnosť, gramatická správnosť. Ústna reč sa hodnotí percentami a známkou nasledovne:

20-18%....1

17-15%....2

14-12%....3

11-9%......4

8 a menej%...5

Aktivita na vyučovaciu hodinu a domáce úlohy tvoria  10%.

 

Stupnica pre testy a výslednú klasifikáciu:

100 – 90 % .....................1

  89 – 75 % .....................2

  74 – 60 % .....................3

  59 – 45 % .....................4

  44 –   0 % .....................5

 

 

 

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

 • Používajte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový riadok.
 • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
 • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
 • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
 • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať příslušné bloky.
 • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
 • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok